“AIS” จับมือ “กรุงไทย” ให้บริการ “PromptBIZ” ผ่านแพลตฟอร์ม Krungthai BUSINESS รายแรกในอุตฯโทรคมนาคม - Fintech Marts

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, December 15, 2023

“AIS” จับมือ “กรุงไทย” ให้บริการ “PromptBIZ” ผ่านแพลตฟอร์ม Krungthai BUSINESS รายแรกในอุตฯโทรคมนาคม

“AIS” จับมือ “กรุงไทย” ให้บริการ “PromptBIZ” ผ่านแพลตฟอร์ม Krungthai BUSINESS รายแรกในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เสริมแกร่งองค์กร ยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลไปอีกขั้น

นายธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “AIS Business ในฐานะ “The Most Trusted ICT – Digital Enabler & Accelerator For Business เรามุ่งสนับสนุนความแข็งแกร่งขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ไปจนถึง SMEs ให้สามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพื่อยกระดับสู่ความเป็นดิจิทัล อันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกิดการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน โดยครั้งนี้เรายินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับพันธมิตรหลักอย่างธนาคารกรุงไทย เพื่อใช้แพลตฟอร์ม Krungthai BUSINESS เปิดให้ลูกค้าองค์กรของเอไอเอสใช้บริการ “PromptBIZ”  ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินและการชำระเงินกลางสำหรับภาคธุรกิจของประเทศ  ในการทำธุรกรรมการค้าและการชำระเงินขององค์กรให้เป็นไปอย่างคล่องตัว รวดเร็ว เพราะสามารถดำเนินการข้ามธนาคารในรูปแบบดิจิทัลได้แบบครบวงจร อีกทั้ง เชื่อมโยงระบบภาษี ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มุ่งสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง”

นายธวัชชัย ชีวานนท์ ประธานผู้บริหาร Product & Business Solutions ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ  ธนาคารมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มในทุกมิติ  ส่งเสริมขีดความสามารถทางการเแข่งขันของภาคธุรกิจ ยกระดับชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นทุกวัน  โดยความร่วมมือกับ  AIS Business  ครั้งนี้ นับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของ  2 องค์กรชั้นนำของประเทศ  ในการนำระบบ  “PromptBIZ” บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม  Krungthai BUSINESS มาเสริมศักยภาพการทำธุรกิจของเอไอเอสและคู่ค้าตลอดซัพพลายเชนให้เป็นระบบดิจิทัลแบบครบวงจร ตั้งแต่การจัดการข้อมูลเอกสาร ลดการใช้กระดาษ โดยเปลี่ยนเอกสารทางการค้าจากกระดาษเป็นเอกสารการค้าดิจิทัล อำนวยความสะดวกในการชำระเงินข้ามธนาคารผ่านแพลตฟอร์ม จากเดิมที่ลูกค้าองค์กรของเอไอเอสต้องนำใบแจ้งค่าบริการไปชำระและรับใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ศูนย์บริการ AIS หรือจุดรับวางบิลธุรกิจ สามารถชำระเงินข้ามธนาคารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ สะดวก ง่าย ไม่ต้องเดินทาง อีกทั้งยังลดเวลาการทำงานของพนักงานในการตรวจสอบความถูกต้อง Reconcile เอกสารทางการค้า และรับชำระเงินผ่านแพลตฟอร์ม  ตลอดจนสามารถรองรับการทำรายการหักและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายอัตโนมัติ (Krungthai e-Withholding Tax) โดยไม่ต้องออก 50 ทวิให้กับคู่ค้า การจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงต่อยอดการใช้ข้อมูลไปยังธุรกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น การให้สินเชื่อธุรกิจผ่านบริการ Digital Supply  Chain Finance ซึ่งใช้ข้อมูลธุรกรรมการค้าบนระบบ PromptBIZ ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ ช่วยให้คู่ค้าของเอไอเอส โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น บนต้นทุนที่เหมาะสม ป้องกันการใช้ข้อมูลมาขอสินเชื่อซ้ำ (Double Financing) ตอบโจทย์การดำเนินงานของทั้ง 2 องค์กร  ที่มุ่งสนับสนุนทุกภาคส่วนในสังคมให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Digital Economy

เกี่ยวกับ AIS
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ที่พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยผ่าน 4 กลุ่มธุรกิจด้วยฐานลูกค้ารวมกว่า 49.1 ล้านราย ได้แก่ ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ บนโครงข่ายอัจฉริยะ 5G ด้วยคลื่นความถี่มากที่สุดรวม 1460 MHz ที่มีจำนวนผู้ใช้งานกว่า 44.4 ล้านเลขหมาย, ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงภายใต้แบรนด์ AIS 3BB Fibre3 ด้วยจำนวนผู้ใช้งานกว่า 4.7 ล้านราย, ธุรกิจบริการลูกค้าองค์กร และธุรกิจบริการดิจิทัล  ทั้งหมดนี้เพื่อเดินหน้าตามวิสัยทัศน์สู่องค์กรโทรคมนาคมเทคโนโลยีอัจฉริยะ –  Cognitive Tech-Co สนับสนุนความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจดิจิทัลและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย พบกับเราได้ที่ www.ais.th  (ข้อมูล ณ กันยายน 2566)

เกี่ยวกับ Krungthai
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มในทุกมิติ ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ทุกคนเข้าถึงได้ ทำให้มีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดย  Krungthai NEXT มีผู้ใช้งาน 16 ล้านราย  เป๋าตัง 40 ล้านราย  และ ถุงเงิน 1.8 ล้านราย  นำบริการทางการเงินยกระดับการใช้ชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นในทุกวัน ครอบคลุม 5 ระบบนิเวศหลัก ได้แก่ ระบบภาครัฐ ระบบการชำระเงิน ระบบการศึกษา  ระบบขนส่งมวลชน และระบบการรักษาพยาบาลและสุขภาพ    พร้อมดำเนินงานโดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ เพื่อก้าวสู่ธนาคารยั่งยืน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad