"KKP เปิดตัว “Twin-Win Note” ตอบโจทย์การลงทุนช่วงตลาดหุ้นผันผวน ชูจุดเด่นคุ้มครองเงินต้น 100% - Fintech Marts

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, October 18, 2023

"KKP เปิดตัว “Twin-Win Note” ตอบโจทย์การลงทุนช่วงตลาดหุ้นผันผวน ชูจุดเด่นคุ้มครองเงินต้น 100%

KKP เปิดตัว “Twin-Win Note” ตอบโจทย์การลงทุนช่วงตลาดหุ้นผันผวน ชูจุดเด่นคุ้มครองเงินต้น 100% พร้อมรับผลตอบแทนขั้นต่ำ ตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง 


ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในประเทศไทย ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มียอดขายสูงสุดของช่วงปี 2566(YTD) ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในชื่อ “Twin-Win Note” เพื่อตอบโจทย์การลงทุนในช่วงตลาดหุ้นผันผวน โดยมีจุดเด่นที่คุ้มครองเงินต้น 100% และมีการันตีผลตอบแทนขั้นต่ำ เป็นทางเลือกการลงทุนสำหรับผู้มีมุมมองว่าหุ้นไทยยังคงมีความผันผวน และเคลื่อนไหวแบบ sideway หรือคาดการณ์ได้ยาก  


ดร.วีรวิชย์ ฤกษ์จำนง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์การเงินและสนับสนุนธุรกิจธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เป็นเวลากว่า 11 ปี ที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ได้ผสานความร่วมมือและองค์ความรู้ร่วมกับ บล.เกียรตินาคินภัทร จนนำไปสู่การออกแบบและพัฒนา เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ประเภทหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงให้มีความหลากหลาย ทั้งผลิตภัณฑ์แบบคุ้มครองเงินต้น (Principal Protected Product) และผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนให้สูงขึ้น (Yield Enhancement Product) โดยครอบคลุมปัจจัยอ้างอิงต่าง ๆ อาทิ หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน เพื่อตอบโจทย์มุมมองการลงทุนทุกรูปแบบอย่างยืดหยุ่น 


โดยในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ตลาดหุ้นไทยมีความผันผวนค่อนข้างสูงจากปัจจัยทั้งในและนอกประเทศ อาทิ ประเด็นความไม่แน่นอนทางการเมืองของไทย เศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงในหลายๆ ประเทศ ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง เป็นผลให้ยังมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย นักลงทุนจำนวนมากจึงเลือกที่จะลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่คุ้มครองเงินต้นในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น สะท้อนผ่านปริมาณการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภทคุ้มครองเงินต้นที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเมื่อเทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ด้วยเหตุผลข้างต้น KKP จึงได้ออกและเสนอขายผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง Twin-Win Note เพื่อตอบโจทย์การลงทุนในช่วงตลาดหุ้นผันผวน 


นายจุฬวิชช์ ชัยธชวงค์ ผู้อำนวยการอาวุโส บริหารผลิตภัณฑ์การเงินและสนับสนุนธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “Twin-Win Note สกุลเงินบาทที่ KKP เสนอขายในครั้งนี้เป็นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิงกับหุ้นไทยที่มีการคุ้มครองเงินต้นเต็มจำนวน (100% Principal Protected Product) ซึ่งออกแบบเพิ่มเติมให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนขั้นต่ำ (Minimum Guarantee Yield) เมื่อถือจนครบกำหนดอายุสัญญา ในขณะเดียวกันก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มได้ทั้ง 2 ทิศทางไม่ว่าราคาหุ้นอ้างอิงจะปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงภายใต้ระดับราคาที่กำหนด นอกจากนี้ลักษณะโครงสร้างของ Twin-Win Note มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับการใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายสถานการณ์ KKP จึงมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นี้จะสามารถเข้ามาเพิ่มมิติการลงทุนของผู้ลงทุนในสภาวะปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 


สำหรับผู้ลงทุนที่มีความสนใจหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Twin-Win Note สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและเงื่อนไขการลงทุนได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา หรือ KKP Contact Center โทร02 165 5555 


เกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  


กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เกิดขึ้นจากการร่วมกิจการระหว่างธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ดำเนินการโดย ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และธุรกิจตลาดทุนที่ดำเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด โดยกลุ่มธุรกิจฯ มุ่งนำทรัพยากรสู่ลูกค้าอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเปี่ยมประสิทธิภาพด้วยบริการที่เหนือความคาดหมาย 


ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ของกลุ่มธุรกิจฯ ครอบคลุมสินเชื่อบรรษัท สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี และสินเชื่อรายย่อย เช่นสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อส่วนบุคคล ส่วนธุรกิจด้านตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจฯ ครอบคลุมธุรกิจวานิชธนกิจ (Investment Banking) ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล (Wealth Management) ธุรกิจการลงทุน (Direct Investment) ตลอดจนธุรกิจจัดการกองทุน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kkpfg.com     

 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad