“กรุงไทย” จัดสัมมนาตอบโจทย์ ESG เจาะลึกเทรนด์การเงินเพื่อความยั่งยืน - Fintech Marts

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, September 17, 2023

“กรุงไทย” จัดสัมมนาตอบโจทย์ ESG เจาะลึกเทรนด์การเงินเพื่อความยั่งยืน


นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย
เป็นประธานในงานสัมมนา “การเงินเพื่อความยั่งยืนและแนวโน้มการลดปล่อยก๊าซคาร์บอน” หรือ “Sustainability Finance and Decarbonization Trend Exclusive Dinner Talk” โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการมุ่งสู่เป้าหมายการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ให้กับลูกค้าธุรกิจของธนาคารได้นำไปปรับใช้ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2666 ที่โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ

ธนาคารกรุงไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) มาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Lending) ระมัดระวังกลุ่มธุรกิจที่มีการปล่อยคาร์บอนสูง และสนับสนุนธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ธุรกิจที่สอดรับนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือเศรษฐกิจสีเขียว( Bio-Circular-Green Economy) พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ตอบโจทย์นโยบายด้าน ESG และการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของลูกค้า โดยออกผลิตภัณฑ์ประเภท Green Bond Sustainability Linked Bond หรือ Sustainability Linked Derivatives ที่เชื่อมโยงกับธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธนาคารเพื่อก้าวสู่การเป็น “ธนาคารเพื่อความยั่งยืน” หรือ “Sustainable Banking”

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad