พาณิชย์ชู “ขมิ้นชัน” จ.สุราษฎร์ธานีเป็น Superfood - Fintech Marts

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, December 26, 2022

พาณิชย์ชู “ขมิ้นชัน” จ.สุราษฎร์ธานีเป็น Superfood

กระทรวงพาณิชย์ ชูความมหัศจรรย์ ‘ขมิ้นชัน’ จ.สุราษฎร์ธานี ผลักดันเป็น Superfood “ของเด่นพื้นที่ ของดีพื้นถิ่น” เชื่อมโยงตลาดขมิ้นชัน ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม ตอบโจทย์กระแสการดูแลสุขภาพ สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย มั่นใจ!! สร้างโอกาสทางการค้า เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กลุ่มขมิ้นชัน จ.สุราษฎร์ธานี

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงปลูกขมิ้นชัน จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกขมิ้นชันคุณภาพสูงที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ พร้อมผลักดันให้ขมิ้นชันของ จ.สุราษฎร์ธานี เป็นที่รับรู้ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมขับเคลื่อนตลาดเชิงรุก ร่วมกับกลุ่มผู้ซื้อและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาทิ กลุ่มเวชพงศ์โอสถ โรงแรมวังใต้ จับมือเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ขายกับชุมชนแหล่งขมิ้นชันบ้านตาขุน กระตุ้นตลาดขมิ้นชันให้เติบโตมีผลผลิตที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง เกิดการสร้างงาน และเพิ่มรายได้ให้ชุมชนในพื้นที่ทันที
รมช.พณ.สินิตย์ กล่าวต่อว่า การส่งเสริมการตลาดให้แก่สมุนไพรขมิ้นชัน เน้นยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต เนื่องจากขมิ้นชันเป็นสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด (Product Trend) ทั้งในและต่างประเทศ สามารถแปรรูปเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตามแนวคิด SMART LOCAL ‘ของเด่นพื้นที่ ของดีพื้นถิ่น’ ยกระดับเป็น Superfood ของไทยที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอบโจทย์กระแสการดูแลสุขภาพ สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย พร้อมบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงสินค้าสู่ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจสปา เพิ่มความมั่งคั่งในภาคเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในทุกมิติการค้า

ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยมีการส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน มูลค่ารวม 12,211 ล้านบาท และมีมูลค่าการบริโภคผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในประเทศปี 2565 สูงถึง 52,000 ล้านบาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 4445 สายด่วน 1570 www.dbd.go.th และ Facebook Fanpage : SMART Local by DBD

#SuperDBD

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad