พาณิชย์จับมือผู้ค้าน้ำมัน เปิดตัวสัญลักษณ์ “หัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน” เน้นถูกต้อง เที่ยงตรง เป็นธรรม - Fintech Marts

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, May 31, 2024

พาณิชย์จับมือผู้ค้าน้ำมัน เปิดตัวสัญลักษณ์ “หัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน” เน้นถูกต้อง เที่ยงตรง เป็นธรรม

1717149471803_copy_1024x681
พาณิชย์จับมือผู้ค้าน้ำมัน เปิดตัวสัญลักษณ์ “หัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน” เน้นถูกต้อง เที่ยงตรง เป็นธรรม
1717149546114_copy_1022x681-800x533

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในวันนี้ (31 พ.ค. 67) นายกองตรีพิสิษฎ์ พิพัฒน์วิไลกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการ “หัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน” ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้จัดทำขึ้นตามนโยบายนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความเป็นธรรมทางการค้า รวมทั้งการยกระดับการกำกับดูแลด้านการชั่งตวงวัดให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เที่ยงตรง และเป็นธรรมสำหรับทุกฝ่ายที่ใช้เครื่องชั่งตวงวัดในการซื้อขายสินค้า

ภายใต้โครงการนี้กรมการค้าภายในจะมอบสัญลักษณ์ “หัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน” แก่สถานีบริการน้ำมันที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด อาทิ ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันทุกเครื่องเป็นประจำทุก 15 วัน เป็นเวลา 6 เดือน หลังจากนั้นตรวจสอบและรายงานผลทุกเดือน ซึ่งจะทำให้หัวจ่ายน้ำมันที่ใช้นั้นได้รับการดูแลให้มีความถูกต้องตามมาตรฐานตลอดเวลา และสถานีบริการน้ำมันทุกแห่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายมาตราชั่งตวงวัดอย่างเข้มงวด โดยสถานีบริการน้ำมันที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขได้อย่างถูกต้องต่อเนื่องกัน 6 เดือน จะได้รับตราสัญลักษณ์สีเงิน และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อเนื่องกัน 2 ปี จะได้รับตราสัญลักษณ์สีทอง ในทางกลับกันถ้าทำผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข หรือทำผิดกฎหมายเพียงครั้งเดียวก็จะถูกเพิกถอนตราสัญลักษณ์โดยทันที

.com/blogger_img_proxy/

โครงการ “หัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน” ถือเป็นมาตรการเสริมนอกเหนือจากมาตรการทางกฎหมายที่ได้ปรับปรุงให้มีความเข้มข้นยิ่งขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยปรับลดอายุคำรับรองหัวจ่ายน้ำมันจากเดิม 2 ปี เป็น 1 ปี ปรับลดค่าความคลาดเคลื่อนสำหรับการตรวจสอบให้คำรับรองจากเดิม ±0.5% เป็น ±0.3% และสำหรับการตรวจสอบความเที่ยงระหว่างใช้งานจากเดิม ±1% เป็น ±0.5% ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สูงที่สุดในอาเซียน ทั้งนี้ กรณีใช้หัวจ่ายที่มีความคลาดเคลื่อน หรือใช้หัวจ่ายที่ไม่มีคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีดัดแปลงหัวจ่ายให้มีความคลาดเคลื่อนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท


1717149446904_copy_1024x681-800x532

อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวขอบคุณผู้ค้าน้ำมันทุกแบรนด์ ได้แก่ ปตท. (PTT) บางจาก (BCP) พีที (PT) ทีพีไอ (TPI) ซัสโก้ (SUSCO) เชลล์ (SHELL) คาลเท็กซ์ (CALTEX) และพี โอ ออยล์ (PO OIL) ดำเนินโครงการ “หัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน” ที่พร้อมใจกันสนับสนุนโครงการ “หัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน” โดยได้ลงนาม MOU กับกรมการค้าภายในเพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้สถานีบริการน้ำมันในสังกัดสมัครเข้าร่วม และบูรณาการในการขับเคลื่อนโครงการต่อไป และขอบคุณกระทรวงพลังงานและสภาองค์กรของผู้บริโภคที่จะเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายในการตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงของหัวจ่ายน้ำมัน ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมได้มากยิ่งขึ้น

หากประชาชนพบว่าสถานีบริการน้ำมันแห่งใดใช้หัวจ่ายที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือทางแอปพลิเคชันไลน์ @MR.DIT


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad