AIT ประกาศผลการดำเนินงานงวดปี 2566 กำไรพุ่ง 17% บอร์ดฯ เคาะจ่ายปันผลงวดครึ่งปีหลัง 0.17 บาทต่อหุ้น - Fintech Marts

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, February 17, 2024

AIT ประกาศผลการดำเนินงานงวดปี 2566 กำไรพุ่ง 17% บอร์ดฯ เคาะจ่ายปันผลงวดครึ่งปีหลัง 0.17 บาทต่อหุ้น

‘บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี’ หรือ (AIT) ประกาศผลการดำเนินงานงวดปี 2566 ทำรายได้จากงบเฉพาะกิจการที่ 6,514 ล้านบาท มีกำไรสุทธิที่ 497 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 17% จากปี 2565 พร้อมตอกย้ำการเป็นหุ้น Dividend Stock เคาะจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง 0.17 บาทต่อหุ้น เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 22 เมษายน 2567 นี้ พร้อมตั้งเป้ารายได้ปีมังกรที่ 6,800 ล้านบาท

นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT ผู้นำในธุรกิจรับเหมาระบบสารสนเทศและการสื่อสารอย่างครบวงจร เปิดเผยว่า สำหรับการดำเนินงานประจำปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากงบเฉพาะกิจการอยู่ที่ 6,514 ล้านบาท คิดเป็นลดลง 3% เมื่อเปรียบเทียบจากปี 2565 ที่มีรายได้จากงบเฉพาะกิจการอยู่ที่ 6,681 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 497 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 17% เมื่อเปรียบเทียบจากปี 2565 ที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 424 ล้านบาท โดยที่ผ่านมาบริษัทรับรู้รายได้ส่วนใหญ่จากลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เช่น โครงการงานจ้างพัฒนาระบบติดตามขบวนรถไฟและจัดการงานขนส่งสินค้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย, โครงการจัดหาและพัฒนาสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิจัยและกำหนดนโยบายของสำนักงานประกันสังคม, โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้าเสื่อมสภาพ สถานีไฟฟ้าบางสมัคร จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้น

จากผลการดำเนินงานที่มีผลกำไรเติบโตอย่างแข็งแกร่งเป็นการตอกย้ำว่า AIT เป็นหนึ่งในหุ้นปันผล (Dividend Stock) ที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (บอร์ด) มีมติอนุมัติเสนอจ่ายเงินปันผลเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท (สิบเจ็ดสตางค์) โดยกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 22 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นี้ อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่ 11 เมษายน 2567 ทั้งนี้ เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ที่จ่ายเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ส่งผลให้ในปี 2566 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท (สามสิบสองสตางค์)

ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ AIT กล่าวว่า สำหรับปีนี้บริษัทฯ มีแนวทางการดำเนินธุรกิจใน 5 เรื่องสำคัญ ได้แก่ 1.) ขยายฐานลูกค้าสร้างการเติบโตของรายได้  2.) สร้างความสำพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ 3.) พัฒนาบุคคลากรเพื่อรองรับการทำงานที่ท้าทาย 4.) พัฒนาระบบภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และ 5.) ขยายธุรกิจที่สร้างโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืน ที่ให้ผลตอบแทนในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทฯ พร้อมสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้ารายได้รวมที่ 6,800 ล้านบาท ซึ่งเริ่มต้นปีนี้บริษัทฯมีมูลค่างานที่มีอยู่ในมือ (Backlog) ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 5,700 ล้านบาท รวมถึงจำนวนมูลค่างานที่อยู่ระหว่างรอคำสั่งซื้อจากลูกค้า (Waiting for P/O) อีกจำนวน 235 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน นอกจากนี้ ยังมีงานที่อยู่ระหว่างการเสนอราคา (Bidding in process) อีกประมาณ 1,600 ล้านบาท

ขณะที่การลงทุนในธุรกิจซื้อขายคาร์บอนเครดิต รวมถึงการปลูกป่าสักเชิงเศรษฐกิจจำนวนประมาณ 1,000  ไร่ ที่อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบัน AIT ได้ดำเนินการปลูกต้นกล้าสักไปแล้ว 40-50% ในขณะเดียวกันได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงานที่ได้วางไว้ ทั้งนี้ การลงทุนในธุรกิจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม แม้การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ จะไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมมากนัก แต่การลงทุนในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นของการมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad